Extrusion Coating

Čím ďalej tým viac výrobcov LDPE pre extrúzne nanášanie prechádza z výroby autoklávových typov na tubulárnu. Tubulárne typy sa vyznačujú veľmi dobrými optickými vlastnosťami, ale nižšiou pevnosťou taveniny, ktorá je kľúčová pre túto aplikáciu. Z toho dôvodu sme začali registrovať väčší dopyt po materiáli, ktorý by kompenzoval zníženú pevnosť taveniny a zároveň mal aj pozitívny efekt na ďalšie vlastnosti výrobku.

Pre zaistenie vyššej pevnosti taveniny (prevažne u tubulárnych typov LDPE), obmedzenie neckingu a zvýšenie adhézie nánosu a podkladu (papier, PE, hliník a ďalšie) u výrobcov extrúznym nanášaním aplikujeme špeciálny typ minerálneho masterbatchu zn. Granic® (na báze uhličitanu vápenatého), ktorého prídavkom cielene ovplyvňujeme problémové aspekty materiálov a výroby a zároveň aj dosahujeme zníženie výrobných nákladov.

Práve kvôli potrebe väčšej pevnosti nánosu a podkladu nás kontaktoval zákazník, ktorý potreboval vyriešiť tento problém u podstrešných fólií. Jednalo sa o nános LDPE na perlince z HDPE. Prídavkom špeciálneho materiálu Granic® sme docielili výborné adhézie a zároveň sme vďaka belosti uhličitanu vápenatého znížili dávkovanie bieleho masterbatchu o 50%.

Kontaktný formulář

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
shares