Extrusion Coating

 In Success Stories

Čím ďalej tým viac výrobcov LDPE pre extrúzne nanášanie prechádza z výroby autoklávových typov na tubulárnu. Tubulárne typy sa vyznačujú veľmi dobrými optickými vlastnosťami, ale nižšiou pevnosťou taveniny, ktorá je kľúčová pre túto aplikáciu. Z toho dôvodu sme začali registrovať väčší dopyt po materiáli, ktorý by kompenzoval zníženú pevnosť taveniny a zároveň mal aj pozitívny efekt na ďalšie vlastnosti výrobku.

Pre zaistenie vyššej pevnosti taveniny (prevažne u tubulárnych typov LDPE), obmedzenie neckingu a zvýšenie adhézie nánosu a podkladu (papier, PE, hliník a ďalšie) u výrobcov extrúznym nanášaním aplikujeme špeciálny typ minerálneho masterbatchu zn. Granic® (na báze uhličitanu vápenatého), ktorého prídavkom cielene ovplyvňujeme problémové aspekty materiálov a výroby a zároveň aj dosahujeme zníženie výrobných nákladov.

Práve kvôli potrebe väčšej pevnosti nánosu a podkladu nás kontaktoval zákazník, ktorý potreboval vyriešiť tento problém u podstrešných fólií. Jednalo sa o nános LDPE na perlince z HDPE. Prídavkom špeciálneho materiálu Granic® sme docielili výborné adhézie a zároveň sme vďaka belosti uhličitanu vápenatého znížili dávkovanie bieleho masterbatchu o 50%.

Kontaktný formulář

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

shares