Pozvánka na Granic Technický Seminár 2019

 In News

Vážení obchodní partneri, dámy a páni, milí priatelia,

Srdečne Vás pozývame na prvý Granic® Technický Seminár na Slovensku!

Miesto: Hotel TENIS, Zvolen

Dátum: 17.4.2019, začiatok o 10.00, registrácia účastníkov od 9.30

Cieľom semináru je predstaviť široké možnosti využitia minerálnych masterbatchov značky Granic® najmä pri výrobe fólií. Predstavíme Vám konkrétne riešenia, receptúry, uvedieme rozdiely medzi jednotlivými produktami Granic® a ich vplyv na výsledný produkt. Súčasťou prezentácií budú príklady z praxe a laboratórne výsledky meraní rôznych fyzikálno-mechanických vlastností fólií (odolnosť proti pretrhnutiu, bariérové vlastnosti, vplyv na pevnosť zvaru,…) Minerálne masterbatche (ale aj farby, či iné aditíva) majú často výrazne vyššiu hustotu ako základná surovina, preto v našej praxi venujeme značnú pozornosť vhodnému spôsobu dávkovania. Práve výška a presnosť dávkovania sú základnými predpokladmi pre dosiahnutie požadovaných výsledkov (či už je dôvodom použitia ekonomická úspora, ovplyvnenie mechanických alebo optických vlastností). Časť prezentácií bude preto o veľmi presných gravimetrických dávkovačoch Movacolor. V prípade záujmu o odskúšanie bude fyzicky vystavený funkčný jedno-komponentný dávkovač MC Balance. V neposlednom rade predstavíme aj najnovšie trendy v oblasti efektívnych a ekologických spôsobov chladenia procesnej vody a vzduchu prostredníctvom chladiacej techniky od Eurochiller.

Semináre sú venované výrobným technológom, R&D pracovníkom, nákupcom, ako aj riadiacim pracovníkom a vlastníkom spoločností.

Ďalšie informácie:

– účasť na seminári je bezplatná,

– prihláste sa prostredníctvom online formulára: http://bit.ly/GTS_Zvolen

– všetky prednášky budú prebiehať v slovenčine,

– poskytujeme všetkým účastníkom coffee break a obed,

– počas coffe breakov a obednej prestávky budú prichystané vzorky označených fólií, ktoré si môžete prezrieť a poradiť sa s technickými odborníkmi spoločnosti VALPLAST ohľadom Vašej konkrétnej požiadavky,

– počet miest je obmedzený,

– termín podania prihlášok: 15. marca 2019,

– jedna prihláška platí pre 1 osobu, v prípade väčšieho počtu účastníkov vyplňte prosím samostatnú prihlášku pre každého účastníka,

– v prípade Vášho záujmu o zabezpečenie nocľahu zo 16. na 17. apríla sa na nás prosím obráťte.

Veľmi pozitívne skúsenosti s rovnakým konceptom seminárov máme z Poľska a z Českej republiky, kde sme už podobné technické semináre organizovali a boli veľmi úspešné. Klienti oceňovali najmä obsahovú náplň prezentácií aj formu, ktorou boli konkrétne informácie podávané. Nové poznatky obratom využili vo svojich výrobách.

Pozn.: Seminár je určený predovšetkým pre výrobcov fólií, ale v prípade záujmu sa môžeme venovať aj iným plastikárskym aplikáciám ako napr. extrúzne nanášanie, vytláčanie, vstrekovanie, vyfukovanie dutých nádob, atď.

Tešíme sa na Vás!

Team VALPLAST

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
shares