Rúry & Tvarovky 

 In Success Stories

Pri výrobe korugovaných rúr sa často stretávame s požiadavkami na vyšpecifikované aditíva, ktoré zvyšuje kruhovú pevnosť pri znížených hrúbkach steny (jedná sa o mono aj 2 vrstvové rúrky).

S touto požiadavkou nás kontaktoval zákazník, ktorý štandardne vyrába 2 vrstvové korugované rúry z HDPE a máva problémy s dodržaním predpísanou pevnosťou (aj v prípade výroby z primárneho materiálu). Pre vyriešenie problému sme mu odporučili 2 rôzne druhy materiálu Granic®.

Materiály sa líšili typom použitého minerálu (uhličitan vápenatý a mastenec). Pre menej náročné aplikácie plne vyhovoval materiál na báze uhličitanu vápenatého – so znížením hrúbky steny a zachovaním pôvodnej metrovej váhy sme docielili štandardných (predpísaných) aj vyšších kruhových pevností. U pevnostne náročnejších aplikácií bolo potrebné použiť materiál na báze mastenca.
V celkovom meradle sme splnili požiadavku na aditívum, ktoré zvyšuje kruhovú pevnosť, a zároveň sme vyrobili produkt s lepšou tvarovou stálosťou a presnejším vytvarovaním rebier a znížili sme náklady na výrobu.

Kontaktný formulár

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

shares