Vstřikování

Do vstřikovaných výrobků pro denní použití se minerální masterbatche příliš často nepoužívají. Jejich hlavní uplatnění je v oblasti automotive, kde se nejčastěji setkáváme s výrobky plněnými talkem, s cílem vyztužit kritické části produktu.

Řešili jsme ale i požadavek zákazníka na vyztužení vstřikovaných přepravek. V tomto konkrétním případě se jednalo o zlepšení tvarové stálosti. Produktem byly přepravky z HDPE a PP, kdy v důsledku zbytkového smrštění polymeru docházelo k prohýbání stěny přepravek. Výrobce zkoušel problém vyřešit či omezit prodloužením času chlazení, ale tato úprava nastavení nebyla dostačující a zároveň ekonomická.

Naším řešením pro oba případy bylo použití materiálu Granic® na bázi uhličitanu vápenatého s LLDPE nosičem. Uhličitan vápenatý má přirozeně vyztužující vlastnosti, díky nimž jsme odstranili prohnutí stěn a zároveň jsme byli schopni zkrátit čas cyklu o 10 % (díky vyšší tepelné vodivosti minerálu). Vyráběli jsme výrobek, který měl požadovanou tvarovou stálostnižšími výrobními náklady.

Kontaktný formulář

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
shares