Desky & Profily

U výrobců desek a profilů se často setkáváme s požadavkem na vyztužující materiál. V jednom konkrétním případě jsme řešili požadavek na vyztužení desky a zároveň nesmělo dojít ke snížení flexibility, vzhledem k dalšímu zpracování. Jednalo se o PP desky v různých tloušťkách (od 3 mm), které se následně zpracovávaly thermoformingem.

Zákazníkovi jsme poskytli komplexní řešení, kdy jsme zkombinovali dva různé typy materiálů Granic®. Jeden byl na bázi talku, který zvýšil ohybový modul o 80 % a druhý byl na bázi uhličitanu vápenatého se speciálním nosičem Vistamaxx™, který zajistil požadovanou flexibilitu.

Po splnění požadavků zákazníka jsme ještě přistoupili k navýšení produkční kapacity z 300 kg/h na 345 kg/h, a to díky vyšší tepelné vodivosti minerálních masterbatchů.

Kontaktný formulář

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
shares