Vstrekovanie

 In Success Stories

Do vstrekovaných výrobkov pre denné použitie minerálne masterbatche sa príliš často nepoužívajú. Ich hlavné uplatnenie je v oblasti automotive, kde sa najčastejšie stretávame s výrobkami plnenými talkom, s cieľom vystužiť kritické časti produktu.

Riešili sme ale aj požiadavku zákazníka na vystuženie vstrekovaných prepraviek. V tomto konkrétnom prípade išlo u zlepšenie tvarovej stálosti. Produktom boli prepravky z HDPE a PP, kedy v dôsledku zvyškového zmrštenia polyméru dochádzalo k prehýbaniu steny prepraviek. Výrobca skúšal problém vyriešiť či obmedziť predĺžením času chladenia, ale táto úprava nastavenia nebola dostačujúca a zároveň ekonomická.

Naším riešením pre oba prípady bolo použitie materiálu Granic® na báze uhličitanu vápenatého s LLDPE nosičom. Uhličitan vápenatý má prirodzene vystužujúce vlastnosti, vďaka ktorým sme odstránili prehnutie stien a zároveň sme boli schopní skrátiť čas cyklu o 10% (vďaka vyššej tepelnej vodivosti minerálu). Vyrábali sme výrobok, ktorý mal požadovanú tvarovú stálosť s nižšími výrobnými nákladmi.

Kontaktný formulár

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

shares